Incepe Programul de subventii Casa Verde

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru programul Casa Verde 2011 s-a lansat la 1 iunie 2011

Accesati ghidul publicat pe 5 mai 2011, click aici.

Principiul de alocare a subventiilor: "primul venit, primul servit"

Oferta ROMSIR pentru sisteme solare "la cheie" contributie proprie de la 0lei/sistem solar

Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul ,,Casa Verde" va fi operational si in 2011, iar persoanele fizice îsi pot depune dosarele de finantare nerambursabilă la agentiile judetene de mediu in localitătile unde domiciliază.


Scopul acestui Program este îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obtinerea de apă caldă menajeră.
Prin finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, se încurajează utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont.

Finantarea se acorda astfel:

a) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare (doar termice, nu si panourii fotovoltaice)
b) pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat
c) pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Cheltuieli eligibile:

a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila

b) cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verficarea probelor si incercarilor

c) taxa pe valoare adaugata

Sunt eligibile cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original (v. anexa 2)

b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in orginal (v. anexa 3)

c) copie dupa actul de identitate al solicitantului

d) extras de carte funciara pentru informare nu mai bechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depurii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;

e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala pentru proprietati comune poti fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;

f) autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata, pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul (de la Primaria unde aveti domiciliul, nu are importanta unde este localizata casa)

h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de orice banca comerciala, sau extras de cont

g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere

Trebuie sa tineti cont de faptul ca accesul la Programul Casa Verde este reprezentat de un dosar doar cu documente (nu si cu punctaje sau alte criterii de departajare). Daca acestea sunt corecte si complete, nu exista motive pentru care poate fi respins.

Va rugam sa ne transmiteti daca sunteti interesati de acest program pentru a va transmite oferte si a va ajuta cu completarea dosarului.

0249-452354

0249-452353

0744-659548

0744-072942

5.5.2011

Copyright 2012. Panouri Solare Panouri Fotovoltaice. energie-verde.ro energia viitorului