Ord. 52 /2005 -pentru stabilirea tarifului de achizitie a energiei electrice de la producatorii hidroelectrici

AUTORITATEA NAtIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN nr. 52 din 16 decembrie 2005
pentru stabilirea preturilor la energia electrică vândută de producătorii hidroelectrici care nu detin contracte de portofoliu si la cea vândută de producătorii care beneficiază, potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie

In temeiul art. 9 alin. (6) si (7) si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 318/2003 a energiei electrice, precum si al art. 8 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie, precum si al Deciziei Primului Ministru nr. 215 din 11.02.2005 de numire a presedintelui ANRE,
având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie si Procesul – verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE din data de 16 decembrie 2005,
Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE emite următorul

ORDIN
Art.1. - (1)Producătorii hidroelectrici care nu participă la piata certificatelor verzi pot vinde, energia electrică produsă în centrale hidro cu puteri instalate de cel mult 10MW, Societătilor de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice care detin contract de concesiune cu drept de exclusivitate:
a) la pretul de 140,24 lei/MWh pentru orele de noapte;
b) la pretul de 229,87 lei/MWh pentru orele de zi.
(2) Orele de zi sunt cele cuprinse în intervalul 6-22, iar orele de noapte sunt cele cuprinse în intervalul 22 - 6.
Art.2. - Producătorii care beneficiază, potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie pot vinde energia electrică produsă prin contract reglementat la pretul de 132 lei/MWh.
Art.3. - Societătile de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice, care detin contract de concesiune cu drept de exclusivitate, au obligatia de a achizitiona energia electrică în conditiile art.1 si art.2 de la producătorii racordati la retelele de distributie din teritoriul stabilit prin licentă, la solicitarea acestora.
Art.4. - Producătorii de energie electrică mentionati la art. 1, alin. (1) vor transmite lunar la ANRE informatiile privind cantitătile si preturile de revenire la energia electrică vândută la tarifele stabilite prin prezentul ordin.
Art.5. - Prezentul ordin întră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2006.
Art.6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul presedintelui ANRE nr. 4/2005 pentru stabilirea tarifului de achizitie a energiei electrice de la producătorii hidroelectrici care nu detin contracte de portofoliu, publicat în Monitorul Oficial al României nr.115/2005, Partea I.
Art.7. - Titularii de licentă mentionati la art.1 si art.2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.8. - Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei
Nicolae Opris

Copyright 2012. Panouri Solare Panouri Fotovoltaice. energie-verde.ro energia viitorului